Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • English
  • Română
Responsive header

Polul de competitivitate CREVIS

Polul de competitivitate – CREVIS este unul din principalele proiecte de Cercetare & Dezvoltare derulate în regiune. CREVIS reprezintă o colecție ambițioasă de proiecte ce urmărește crearea primului centru de excelență din Europa pentru monitorizarea de la distanță, instruirea resurselor, simularea și monitorizarea prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale în sectorul infrastructurilor critice, simulate într-un cub de realitate virtuală cu imersie.

Polul de competitivitate – CREVIS urmărește creșterea productivității economice în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare, care urmează să folosească tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea securității obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

Citeşte mai departe

Noutăți

07 Ian

Finalizarea activităţilor din cadrul proiectului „Realizarea unei platforme inovative bazată pe aplicaţii de realitate virtuală pentru siguranţa şi protecţia personalului din infrastructurile critice-CREVIS”
Citeşte mai departe

22 Dec

SunSmart Renewable IT anunță finalizarea proiectului ”Platforma inovativă de realitate augumentată pentru inspecții, mentenanță și service în teren la infrastructuri critice”
Citeşte mai departe

Inovație

Dezvoltarea de produse și servicii inovative pentru domeniul infrastructurilor critice din România este un element cheie al succesului Polului de Competitivitate – CREVIS.

Citeşte mai departe

Excelență

Organizații importante contribuie la crearea de produse inovative bazate pe utilizarea realității virtuale augumentate și a altor tehnologii de ultimă generație.

Citeşte mai departe

Transparență

Accesul la informație, promovarea rezultatelor și diseminarea exemplelor de succes sunt esențiale pentru sustenabilitatea Polului de Competitivitate – CREVIS.

Citeşte mai departe