Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • English
  • Română

APTUS Software promovează utilizarea tehnologiilor bazate pe Realitate Virtuală (VR) pentru instruirea angajaților din infrastructurile critice23 octombrie 2015

APTUS Software a dezvoltat o soluție de realitate virtuală de tip CAVE, în cadrul proiectului „Realizarea unei platforme tehnologice inovative bazată pe aplicații de realitate virtuala pentru siguranța și protecția personalului din infrastructurile critice”.

Organizațiile care activează în domeniul infrastructurilor critice acordă o mare atenție pregătirii adecvate a personalului propriu, deoarece respectarea regulilor de siguranță și protecție este esențială pentru buna derulare a activității. Prin utilizarea platformei inovative de instruire se urmărește limitarea consecințelor și reducerea incidentelor ce pot cauza accidente majore, precum și prevenirea riscurilor la care este expus personalul operativ.

Pentru operarea eficientă a unei infrastructuri critice (în orice situație și ținând cont de sustenabilitatea economică) este necesar ca personalul să aibă capacitatea de a  face față oricăror provocări: administrarea infrastructurilor critice, asigurarea serviciilor de mentenanță a mașinăriilor și echipamentelor specifice, derularea de intervenții de urgență etc., totul pe fondul asigurării unor condiții de maximă securitate pentru obiectiv și angajați.

Avantajele utilizării platformei de instruire online:

  • Instruirea personalului într-un mediu dinamic și controlat, fără expunerea la pericole reale;
  • Facilitarea unui proces de învățare rapidă și acces la o serie de scenarii diferite bazate pe situații practice întâlnite în activitatea curentă a celor care își desfășoară activitatea în infrastructuri critice;
  • Acces repetat la scenarii bazate pe exemple de bune practici, pentru aprofundarea unor experiențe și dobândirea unor competențe specifice;
  • Posibilitatea de a testa și evalua cursanții în condițiile producerii unor evenimente extreme, totul organizat într-un mediu virtual sigur.

 

Platforma dezvoltată de APTUS Software este o soluție integrată hardware-software ce include un pachet de scenarii, o colecție de obiecte și scene 3D și un sistem de afișare 3D cu imersie.

În cadrul Polului de competitivitate CREVIS sunt dezvoltate platforme care au ca obiectiv monitorizarea de la distanță, instruirea resurselor, simularea și monitorizarea prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale în sectorul infrastructurilor critice, simulate într-un cub de realitate virtuală cu imersie. 

 

Despre Polul de Competitivitate CREVIS

CREVIS are ca obiectiv creșterea productivității economice, în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare. În cadrul acestui centru vor fi folosite tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

 

Mai multe informații sunt disponibile la:
www.crevis.ro,
https://plus.google.com/+CrevisRo/posts,
https://www.facebook.com/pages/Pol-Crevis/467771630054343?ref=hl.


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României