Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • English
  • Română

Inovație și competitivitate în domeniul monitorizării infrastructurilor critice din România07 decembrie 2015

Activitățile de dezvoltare experimentală derulate de specialiștii INSOFT Development & Consulting au condus la realizarea unui prototip de platformă inovativă, dedicat monitorizării infrastructurilor critice.

În cadrul proiectului „Realizarea unei platforme inovative de monitorizare pentru obiective izolate din infrastructurile critice din România” ce face parte din Polul de competitivitate CREVIS, compania INSOFT Development & Consulting, împreună cu partenerii din proiect, dezvoltă o soluție hardware-software bazată pe cele mai moderne tehnologii, utilizate pentru atingerea obiectivului proiectului.

Prototipul de platformă inovativă demonstrează posibilitatea monitorizării obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România. Prototipul permite cuantificarea modificărilor de structură apărute la anumite obiective izolate din infrastructurile critice, contribuind, astfel, la reducerea riscului de producere a unor accidente grave, cu impact major asupra cetățenilor și mediului înconjurător.

Arhitectura prototipului are la bază un sistem de monitorizare de tip IaaS (Infrastructure as a Service) care permite comunicarea cu senzorii relevanți pentru monitorizarea structurii obiectivului studiat (deplasări, variații de temperatură, etc.).

Senzorii (traductorii de date) din modelul experimental se pot conecta la nivel local la un echipament de tip gateway (stație de bază pentru senzori). Acest echipament este responsabil pentru traducerea impulsurilor electrice / wireless, recepționate de la senzori prin protocoale de comunicații locale, în valori numerice utilizabile în cadrul altor aplicații din cadrul prototipului, unde se stochează informațiile care vor fi prelucrate în cadrul platformei.

Toate datele, centralizate în baze de date ușor accesibilă, pot fi vizualizate online, atât prin intermediul unor interfețe user-friendly (SaaS –Software as a Service), cât și în cadrul interfețelor virtuale (VRaaS –Virtual Reality as a Service) din cadrul centrului de excelență CREVIS – cubul de realitate virtuală cu imersie.

Informațiile colectate direct și în timp real de la obiectivele izolate din infrastructurile critice, pot fi utilizate în cadrul unor simulări de tip 3D, în cubul de realitate virtuală cu imersie, ce permit determinarea comportamentului obiectivului izolat, studiat în diferite situații date.

Infrastructurile critice sunt acele infrastructuri de care depind stabilitatea, siguranța și securitatea sistemelor și proceselor, cu rol important în asigurarea securității, în funcționarea sistemelor și în derularea proceselor economice, sociale, politice, informaționale și militare, și fac parte din strategia de securitate a României având rol activ în toate domeniile de desfășurare a activităților umane.

„Polul de competitivitate pentru creșterea productivității economice prin folosirea inovativă a realității virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS” este un proiect inovativ al cărui scop este crearea primului centru de excelență din Europa dedicat monitorizării infrastructurilor critice și instruirii specialiștilor în domeniu prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale.

Despre Polul de Competitivitate CREVIS

CREVIS are ca obiectiv creșterea productivității economice, în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare. În cadrul acestui centru vor fi folosite tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”.

Mai multe informații sunt disponibile la: http://www.crevis.ro/.


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României