Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 • English
 • Română

INSOFT Development & Consulting anunță finalizarea Centrului de cercetare-dezvoltare pentru realitatea virtuală aplicată infrastructurilor criticeProiectul, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, însumează o investiție totală de 34.363.785 lei și are ca elemente centrale Centrul de cercetare-dezvoltare care găzduiește „cubul pentru realitate virtuală cu imersie”. Proiectul își propune susținerea creșterii productivității economice în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin punerea la dispoziția companiilor interesate a unui centru de cercetare-dezvoltare modern, care furnizează soluții software și hardware avansate, axate pe tehnici de monitorizare pentru asigurarea securității obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a trainingului (instruirii) personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

Proiectul s-a implementat in Municipiul Bucuresti pe o perioada de 21 luni.

Centrul de cercetare-dezvoltare este format din 4 corpuri de clădire a căror structură a fost gândită din perspectiva multifuncționalității. Cele patru clădiri beneficiază de dotări complete și oferă beneficiarilor, o infrastructură bazată pe tehnologii de ultimă generație. Astfel, pe lângă corpul de clădire destinat echipamentului de realitate virtuală cu imersie, Centrul de cercetare-dezvoltare include spații de birouri, spații destinate programelor de instruire a personalului implicat în activități specifice, o sală de conferință dotată cu un sistem audio-video performant precum și săli de întâlniri.

Companiile care vor alege să utilizeze platforma de monitorizare/platforma de realitate augmentată din Centrul de cercetare-dezvoltare, realizat în cadrul Polului de competitivitate CREVIS vor beneficia de reducerea substanțială a costurilor de manipulare sau pregătire specială a infrastructurilor critice ca urmare a înlocuirii cu mediul de realitate virtuală. 

Principalele servicii la care vor avea acces viitori beneficiari sunt:

 • Închirierea de spații în cadrul Centrului de cercetare-dezvoltare;
 • Acces la cubul de realitate virtuală cu imersie;
 • Acces la soluții IT moderne -platformele inovative dezvoltate în cadrul Polului Crevis;
 • Posibilitatea de a organiza evenimente educaționale sau științifice într-un spațiu modern și complet dotat;
 • Închiriere de săli de instruire și acces la resurse moderne de prezentare;
 • Leasing integrat de personal (programatori/designeri în tehnologiile de ultimă generație utilizate în cub, specialiști IT în domeniul simulării și realității virtuale.

Soluția inovativă dezvoltată în proiectul cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională va veni în sprijinul companiilor care, prin obiectul de activitate sunt direct sau indirect implicate în interacțiunea cu diferite infrastructuri critice din sectoare precum:

 • utilități - rețele de distribuție a energiei de înaltă tensiune, rețele de distribuție a apei industriale, a gazului metan, produselor petroliere sau derivatelor acestora; rețele ale transportului public (linii de metrou, transport în comun de suprafață);
 • sectoare strategice ale economiei: rețele de drumuri strategice, rețele de căi ferate, poduri sau viaducte, infrastructuri portuare, stații de radiolocație, stații de dirijare a traficului aerian, rețele de depozite de materiale strategice, substanțe chimice, material nuclear sau agenți biologici; reţele de telefonie; relee şi posturi de radio şi de televiziune care se află în sistemul naţional sau local de alertă etc.;
 • sistemul financiar: sedii bănci, rețele de transport interbancar al banilor și de bancomate, depozite;
 • sistemul naţional energetic
 • sistemul militar: reţele de comunicaţii militare la nivel strategic şi la nivel tactic; instalaţii de pe aerodromurile militare, din porturi militare, din baze militare şi din alte locaţii;
 • sistemul sanitar: reţele ale spitalelor de urgenţă; laboratoare; depozite de medicamente; infrastructuri ale unor centre de cercetări medicale etc.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României