Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • English
  • Română

Platformă tehnologică inovativă bazată pe aplicații de realitate virtuală dezvoltată în cadrul Polului CREVIS20 noiembrie 2015

APTUS Software, beneficiar al proiectului „Realizarea unei platforme tehnologice inovative bazată pe aplicații de realitate virtuală pentru siguranța și protecția personalului din infrastructurile critice”, cod SMIS 50433 a finalizat la sfârșitul lunii octombrie 2015 etapa de Dezvoltare experimentală din cadrul proiectului.

Împreună cu partenerii de proiect, Universitatea Politehnica București, Avitech CO SRL și Teamnet Internațional SA a fost finalizată platforma prototip de realitate virtuală dedicată instruirii personalului din infrastructurile critice.

Astăzi, cea mai adecvată metodă pentru formarea personalului este învățarea experiențială, într-un mediu e-learning 3D imersiv cu risc „zero” în cazul unei erori de operare și cu posibilitatea de repetare a exercițiului până când personalul instruit își însușește abilitățile și deprinderile necesare percepând la un alt nivel operațiunile, tehnicile și procedurile de aplicat. Instructorilor li se deschide perspectiva evaluării performanțelor de ansamblu obținute prin antrenament pe baza unor date concrete obținute în condiții realiste de instruire. Acestea sunt avantajele principale pe care îl aduc aplicațiile de realitate virtuală în procesul de formare.
În cadrul acestei etape au fost realizate și testate cele patru scenarii de instruire:
•    Scenariu de evacuare de pe o platformă offshore
•    Scenariu de acționare a instalației de stins incendii cu CO2 pe o platformă offshore
•    Scenariu de acomodare (familiarizare) pe o platformă offshore
•    Scenariu de evacuare a personalului dintr-o clădire de birouri (infrastructura critică)

La realizarea acestora echipa de cercetare a urmărit cu precădere implementarea sistemului de antrenament pentru personalul platformelor petroliere, cu identificarea nivelului de responsabilitate şi autonomie dobândit de personalul instruit.

Fiecare scenariu este compus din lumea virtuală, decorul și obiectele 3D interactive. Lumea virtuală este dată de modelul 3D al unei platforme petroliere offshore și cel al unei clădiri de birouri. Decorul este reprezentat de toate spațiile acestora cum ar fi: pereții, toate compartimentele implicate în turul exterior, echipamentele și mașinile aflate pe platformă, radio room – spațiul de unde OIM comandă acțiunile de intervenție și apoi abandon, coridoarele și benzile marcate pentru evacuare (benzile – evacuation paths sunt întotdeauna marcate cu negru și galben), locul de adunare – muster point aflat lângă barca de salvare- lifeboat etc. pentru platforma petrolieră off-shore și pereții clădirii, ușile de acces, etc. pentru clădirea de birouri. Necesarul de interactivitate și gradul de interacțiune la nivel de obiecte au fost identificate pe parcursul dezvoltării scenariilor în funcție de necesitățile de formare a personalului instruit.
În cadrul acestei etape, pentru implementarea scenariilor, echipa a realizat baza de date cu obiecte și scene 3D. Baza de date este instrumentul principal de administrare a conținutului 3D și cuprinde peste 500 de obiecte și scene 3D.

Fiecare element stocat beneficiază de o serie de proprietăți care să permită găsirea lui rapidă și integrarea lui în scenariile de training.
La realizarea prototipului platformă virtuală, echipa de implementare a ținut cont atât de necesitățile de formare ale personalului care activează în infrastructurile critice, cât și de posibilitățile oferite de tehnologia disponibilă la ora actuală. Astfel, în componența prototipului se regăsesc cele mai noi și avansate tehnologii de realitate virtuală.
La finalul etapei de Dezvoltare experimentală a fost experimentată și avizată platforma prototip, echipa testând componentele funcționale, modul de integrare și compatibilitatea acestora.
 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României