Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 • English
 • Română

ELCOS PROIECT

ELCOS PROIECT este o societate cu răspundere limitată, înființată în anul 2007, având capital social privat integral românesc. În momentul de față societatea are un număr de 23 de angajați (12 bărbați și 11 femei).

Principalele activități desfășurate sunt:

PROIECTARE:

 • sisteme medicale și achiziția biosemnalelor;
 • sisteme și echipamente de comunicații speciale;
 • sisteme de măsurare la distanță;
 • SCADA
 • sisteme 3C (comunicații, comanda si control);
 • sisteme de comunicații securizate;
 • sisteme de monitorizare inteligente.

CONSULTANȚĂ:

 • sisteme de comunicații speciale;
 • biosenzori;
 • SCADA;
 • echipamente de măsură personalizabile;
 • dispozitivelor speciale purtabile sau implantabile;
 • implementare proiecte.

CERCETARE - DEZVOLTARE:

 • biosenzori;
 • echipamente medicale purtabile și portabile;
 • sisteme de măsură multifizică, radio și optice;
 • sisteme de analiză de imagine multispectrală;
 • sisteme de calcul natural;
 • sisteme biometrice noncontact.

 

Proiecte de cercetare ale Elcos Proiect SRL.

Compania noastră cooperează cu mai multe institute naționale de cercetare, Universitatea Politehnica București, precum și cu companii private de top pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului științific românesc.

În ultimii patru ani am desfășurat mai multe proiecte de cercetare având ca obiect biosenzorii, filtrarea digitală a artefactelor specifice mișcării și la dezvoltarea unei baze experimentale în domeniul neuromarketingului. O parte din aceste lucrări au fost parte a programului ERISC finanțat prin contractul nr.12123 din cadrul PNCDI 2008 - "Parteneriate în domeniile prioritare".

În plus, Elcos Proiect SRL a câștigat în calitate de coordonator un proiect în cadrul PNCDI 2011 – Parteneriate în domenii prioritare cu un proiect vizând detecția radio/video automată a meteorilor. În cadrul acestui proiect, printre parteneri se regăsesc: Universitatea Politehnica București, Agenția Spațială Română, Institutul Național de Optoelectronica INOE 2000.

Începând cu luna august 2013, Elcos Proiect SRL are în implementare un proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 Axa Prioritară 2 – Competitivitate Prin CDI - Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor proiect cu titlul : „ Sistem Grid purtabil pentru monitorizarea și procesarea la distanță a funcţiilor vitale” - BioGrid, aflându-ne în stadiul de realizare prototip.

În luna aprilie anul 2014, Elcos Proiect SRL participa ca Partener în cadrul proiectului: ”Realizarea unei platforme inovative de monitorizare pentru obiective izolate din infrastructurile critice din România”, din cadrul Polului de competitivitate „Pol de competitivitate pentru creșterea productivității economice prin folosirea inovativă a realității virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice - CREVIS” , proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”.

În etapa de implementare, Elcos Proiect SRL va fi implicat în toate activităţile pentru care dispune de expertiză relevantă, printre acestea sunt activitățile de dezvoltare experimentală și inovare, activități de achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și servicii de sprijinire a inovării.

Pe lângă proiectele în implementare Elcos Proiect SRL oferă consultanță în implementarea proiectului INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ „ELIE CARAFOLI” – I.N.C.A.S. București - „Laborator cu Realitate Virtuală pentru Concepție Sisteme Aerospațiale –AERO-VR” , proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa prioritară 2 -”Competitivitate prin CDI” /Operațiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) începând cu luna Septembrie 2014.