Sectoral Operational Programme "Increase of Economic Competitiveness"
"Investing in your future"

Pole of competitiveness to incrare economic productivity through innovative use of virtual reality in order to provide services to critical infrastructure - CREVIS
Project co-financed by the European Regional Development Fund

  • English
  • Română

Finalizarea activităţilor din cadrul proiectului „Realizarea unei platforme inovative bazată pe aplicaţii de realitate virtuală pentru siguranţa şi protecţia personalului din infrastructurile critice-CREVIS”05 ianuarie 2016

SC APTUS SOFTWARE SRL, cu sediul social în Ilfov, Bd. Pipera nr. 1/II, Etajul 1, Camera 13 si Camera 20, Localitatea Voluntari, cod poştal 077190, a derulat, începând cu data de 09.04.2014 și până la finalul lunii decembrie 2015, proiectul „Realizarea unei platforme tehnologice inovative bazată pe aplicaţii de realitate virtuală pentru siguranţa şi protecţia personalului din infrastructurile critice”, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. P019002/1775/09.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea Competitivității Economice”. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.202.391,92 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.064.832,66 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.355.756,09 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional este de 709.076,57 lei.

Proiectul s-a implementat în Judetul ILFOV pe o durată de 21 de luni.

Obiectivul proiectului a vizat realizarea unei platforme tehnologice inovative, ca o soluţie integrată hardware-software ce include pachet de bază scenarii (4), colecţie de obiecte şi scene 3D (500) şi sistem de afişare 3D cu imersie, bazată pe aplicaţii de realitate virtuală, destinată cursurilor de protecţia şi securitatea muncii pentru personalul din infrastructurile critice.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Bara Oszkar Laszlo

Funcţie: Manager de Proiect

Tel. 021.527.33.99, Fax: 021.527.33.98, E-mail: pol@aptus.ro


This report does not necessarily represent the official position of the European Union or the Romanian Government