Sectoral Operational Programme "Increase of Economic Competitiveness"
"Investing in your future"

Pole of competitiveness to incrare economic productivity through innovative use of virtual reality in order to provide services to critical infrastructure - CREVIS
Project co-financed by the European Regional Development Fund

  • English
  • Română

SunSmart Renewable IT anunță finalizarea proiectului ”Platforma inovativă de realitate augumentată pentru inspecții, mentenanță și service în teren la infrastructuri critice”23 decembrie 2015

SunSmart Renewable IT, cu sediul social în Ploiești, Strada Gheorghe Doja, nr. 5, Bloc 36, Scara C1, etaj 6, ap.19, Jud. Prahova, a derulat în perioada 9 aprilie 2014 până la finalul anului 2015 proiectul „Platforma inovativă de realitate augumentată pentru inspecții, mentenanță și service în teren la infrastructuri critice”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.

Valoarea totală a proiectului este de 5.280.341 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 5.092.468,56 lei (4.379.522,96 lei din FEDR și 712.945,60 lei din bugetul de stat).

Proiectul s-a implementat în Municipiul Bucureşti  pe durata a 21 de luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea unui proiect de cercetare - dezvoltare - inovare în cadrul Polului de Competitivitate CREVIS, prin realizarea unei platforme inovative de realitate augmentată pentru inspecții, mentenanță și service în teren la infrastructuri critice, într-o perioadă de 20 de luni. Proiectul de față are ca scop extinderea procesului de pregătire a instruirii și exploatării, precum și de antrenare/evaluare a personalului pentru operații de inspecție, mentenanță și service la instalațiile speciale. Ținând cont de condițiile de operare a instalațiilor din infrastructuri critice, se urmărește creșterea performanței și vitezei de intervenție în situații de urgență prin aducerea unui aport de informație descriptivă și grafică peste observațiile directe din teren ale personalului de intervenție.

Mai multe informații despre proiect puteţi obţine vizitând website-ul:

http://www.crevis.ro/proiect/cdi4

Nume și Prenume: Octavian Mihai GHIȚĂ

Funcție: Manager de proiect

SUNSMART INTEGRARE IT

E-mail: contact@smartintegration.ro

Telefon:   +(40) 720 072 253

Fax:        +(40) 031 102 55 89


This report does not necessarily represent the official position of the European Union or the Romanian Government