Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • English
  • Română

Anunț privind finalizarea activităților din cadrul proiectului „Platforma de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice” polului CREVIS”22 decembrie 2015

ASESOFT TECHNOLOGIES S.R.L., cu sediul social în Ploieşti, Str. Democrației nr. 28A, Județul Prahova, a derulat, începând cu data de 09.04.2014 și până la finalul lunii decembrie 2015, proiectul “Platforma de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice“. Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. P019004/ 1780/ 09.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Sectorial ,,Creșterea Competitivității Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 5.287.897,89 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 5.096.319,89 lei (4.382.835,11 lei din FEDR și 713.484,78 lei din bugetul de stat). Proiectul s-a implementat în Municipiul București pe o durată de 21 de luni.

Polul de competitivitate CREVIS cuprinde 7 proiecte, dintre care unul de investiții, 4 de cercetare și 2 proiecte soft de management integrat, respectiv de informare, publicitate și diseminare.

Obiectivul proiectului  de cercetare identificat cu acronimul CDI 3 şi intitulat „Platforma de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice” îl reprezintă inițierea și implementarea unui proiect de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în cadrul Polului de Competitivitate CREVIS, prin dezvoltarea experimentală a unei platforme tehnologice de bio-monitorizare a parametrilor vitali ai personalului implicat în operarea infrastructurilor critice și punerea în producție a platformei generatoare de servicii de specialitate, constând în bio-monitorizarea acestor parametri ai personalului, supus unor baterii de teste de stres.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Stabilirea de specificații tehnice pentru platforma de bio-monitorizare;

2. Realizarea experimentală a prototipului platformei tehnologice de bio-monitorizare;

3. Experimentarea prototipului platformei, inclusiv acțiuni corective;

4. Introducerea în producție a rezultatelor cercetării, prin achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații necesare punerii în producție, pentru realizarea propriu-zisă a platformei generatoare de servicii și generarea acestora;

5. Depunerea unei cereri de protejare a drepturilor de proprietate industrială;

6. Achiziția de studii tehnice de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală;

7. Crearea de noi locuri de muncă în perioada de implementare a proiectului si menţinerea acestoara în perioada de sustenabilitate a proiectului;

9. Creșterea cifrei de afaceri a firmei;

10. Asigurarea desfășurării proiectului conform graficului stabilit, a comunicării corespunzătoare și a aplicării de măsuri corective prin intermediul managementului de proiect, pe toată perioada de implementare, de către echipa de management;

11. Implementarea de activități de informare și publicitate specifice proiectului.

Mai multe informații despre proiect se pot obține:

Date de contact:

Nume Prenume: Nadir ISMAIL

Funcție: Manager de proiect

ASESOFT TECHNOLOGIES

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României