Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • English
  • Română

Polul de competitivitate CREVIS

Polul de competitivitate – CREVIS, este unul din principalele proiecte de Cercetare & Dezvoltare derulate în regiune. CREVIS reprezintă o colecție ambițioasă de proiecte ce urmărește crearea primului centru de excelență din Europa pentru monitorizarea de la distanță, instruirea resurselor, simularea și monitorizarea prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale în sectorul infrastructurilor critice, simulate într-un cub de realitate virtuală cu imersie.

Polul de competitivitate – CREVIS este compus din 7 proiecte implementate de 13 parteneri: 11 IMM-uri și 2 universități:

• 1 proiect de investiții;

• 4 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, orientate spre dezvoltarea de produse și servicii inovative;       

• 2 proiecte interconectate (soft) – management integrat și informare, publicitate și diseminare.

Polul de competitivitate – CREVIS  urmărește creșterea productivității economice în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare, care urmează să folosească tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea securității obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

De asemenea prin utilizarea realității virtuale și augmentate, a tehnologiei de ultimă generație, împreună cu software de monitorizare și comunicații în timp real, va fi dezvoltată o gamă de produse și servicii pentru sectorul infrastructurilor critice, care va viza: asistență în asigurarea securității, mentenanță și monitorizare de la distanță și instruirea personalului.