Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 • English
 • Română

Realizarea unei platforme inovative bazată pe aplicaţii de realitate virtuală pentru siguranţa şi protecţia personalului din infrastructurile critice-CREVIS

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Responsive header

Prezentare


 • Acronim : CDI1
 • Solicitant : SC Aptus Software SRL
 • Autoritatea contractantă : Ministerul Fondurilor Europene (MFE)
 • Tip proiect : Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” - Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” - Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”
 • Nr. Proiect : P019002/1775 Cod SIMIS: 50433
 • Durata: 2014 - 2015 (20 luni)
 • Proiect cofinanțat prin: Fondul European de Dezvoltare Regională
 • Valoarea totală a proiectului: 5.202.391,92 lei

 


Responsive header

Obiective


Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea unei platforme tehnologice inovative, ca o soluție integrată hardware- software ce include pachet de bază scenarii (4), colecție de obiecte și scene 3D (500)  și sistem de afișare 3D cu imersie,  bazată pe aplicații de realitate virtuală, destinată cursurilor de protecția și securitatea muncii pentru personalul din infrastructurile critice.

Prin îndeplinirea obiectivului general al proiectului, SC Aptus Software SRL își va dezvolta capacitatea și infrastructura de cercetare – dezvoltare și inovare, va dispune de rezultate practice, aplicabile direct în economie, prin furnizarea de produse și servicii inovative cu valoare adăugată mare și cu o buna utilizare a capacității de CDI autohtone care vor contribui la creșterea calității și diversificarea ofertei de piață.


Responsive header

Activități


Implementarea proiectului cuprinde desfăşurarea următoarelor activităţi, pe o durată de 20 luni:

  • Activități de informare şi publicitate;
  • Activități de sprijinire pentru întreprinderi nou-create inovatoare;
  • Activități de dezvoltare experimentală și inovare;
  • Activități de protejare a dreptului de proprietate industrială;
  • Activități de introducere în producție a rezultatelor cercetării;
  • Activități de achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și servicii de sprijinire a inovării;
  • Activități de punere în producție;
  • Achiziție servicii de cercetare;
  • Achiziţie de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile și alte produse similare, necesare desfășurării activităților de CI;
  • Achiziţie servicii de consultanță în domeniul inovării - Asistență tehnologică;
  • Achiziţie de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării in ciclul productiv;
  • Achiziţie servicii de audit financiar;
  • Management de proiect.