Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 • English
 • Română

Realizarea unei platforme inovative de monitorizare pentru obiective izolate din infrastructurile critice din România

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Responsive header

Prezentare


 • Acronim : CDI2

 • Solicitant : S.C. INSOFT Development&Consulting S.R.L.

 • Autoritatea contractantă : Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

 • Tip proiect : Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” - Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” - Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”

 • Nr. Proiect : ID 12P019003 / SMIS 50421

 • Durata: 2014 - 2015 (20 luni)

 • Proiect cofinanțat prin: Fondul European de Dezvoltare Regională

 • Valoarea totală a proiectului: 4.459.724,39 lei

 • Director de proiect : Alexandru Sofronia

 • Manager de proiect (INSOFT) : Alexandru Sofronia


Responsive header

Obiective


Obiectivul general al acestui proiect constă în reducerea la minimum a riscului de producere a unor accidente grave, cu impact ridicat asupra oamenilor și a mediului înconjurător, prin realizarea unei platforme inovative pentru monitorizarea obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, oferind posibilitatea intervenției rapide, ceea ce se încadrează în strategia generală a polului de competitivitate, de creștere a securității în infrastructurile critice. Infrastructurile critice sunt acele infrastructuri de care depind stabilitatea, siguranţa şi securitatea sistemelor şi proceselor, cu rol important în asigurarea securităţii în funcţionarea sistemelor şi în derularea proceselor economice, sociale, politice, informaţionale şi militare, și fac parte din strategia de securitate a României având rol activ în toate domeniile de desfăşurare a activităţilor umane. Infrastructurile sunt considerate critice datorită:

 • condiţiei de unicat în cadrul infrastructurilor unui sistem sau proces;

 • importanţei vitale pe care o au, ca suport material sau virtual (de reţea), în funcţionarea sistemelor şi în derularea proceselor economice, sociale, politice, informaţionale, militare etc.;

 • rolului important, de neînlocuit, pe care îl îndeplinesc în stabilitatea, fiabilitatea, siguranţa, funcţionalitatea şi, mai ales, în securitatea sistemelor;

 • vulnerabilităţii sporite la ameninţările directe, precum şi la cele care vizează sistemele din care fac parte;

 • sensibilităţii deosebite la variaţia condiţiilor şi, mai ales, la schimbările bruşte de situaţii.

 


Responsive header

Activități


Pe durata celor 20 luni de implementare a proiectului, activitățile planificate a fi realizate sunt:

 

 • De sprijinire pentru întreprinderi nou-create inovatoare - dezvoltare experimentală și inovare;

 • De realizare a studiilor de fezabilitate tehnică;

 • De protejare a dreptului de proprietate industrială ;

 • De introducere în producție a rezultatelor cercetării;

 • De achiziție servicii de cercetare;

 • Management proiect (activitate neeligibilă);

 • Audit proiect (activitate neeligibilă);

 • De informare şi publicitate.