Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 • English
 • Română

Platformă de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Responsive header

Prezentare


 • Acronim : CDI3

 • Solicitant : S.C. ASESOFT TECHNOLOGIES S.R.L.

 • Autoritatea contractantă : Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

 • Tip proiect : Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” - Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” - Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”

 • Nr. Proiect : P019004/1780 Cod SIMIS : 50239

 • Durata: 2014 - 2015 (20 luni)

 • Proiect cofinanțat prin: Fondul European de Dezvoltare Regională

 • Valoarea totală a proiectului: 5.287.897,89 lei


Responsive header

Obiective


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă inițierea și implementarea unui proiect de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în cadrul Polului de Competitivitate CREVIS, prin dezvoltarea experimentală a unei platforme tehnologice de bio-monitorizare a parametrilor vitali ai personalului implicat în operarea infrastructurilor critice și punerea în producție a platformei generatoare de servicii de specialitate, constând în bio-monitorizarea acestor parametrii.


Responsive header

Activități


Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

 • Activități de sprijinire pentru întreprinderi nou-create inovatoare - dezvoltare experimentală și inovare:

  • Stabilire specificații tehnice pentru platforma de bio-monitorizare;

  • Realizare prototip platformă bio-monitorizare ;

  • Experimentare prototip platformă de bio-monitorizare.

 • Activități de protejare a dreptului de proprietate industrială ;

 • Activități de introducere în producție a rezultatelor cercetării ;

 • Activități de achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și servicii de sprijinire a inovării ;

 • Management proiect (activitate neeligibilă) ;

 • Audit proiect (activitate neeligibilă) ;

 • Activități de informare și publicitate proiect (neeligibile) ;

 • Activități de realizare a studiilor de fezabilitate ;