Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 • English
 • Română

Platforma inovativă de realitate augumentată pentru inspecții, mentenanță și service în teren la infrastructuri critice

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Responsive header

Prezentare


 • Acronim : CDI4

 • Solicitant : SC Sunsmart Integrare IT SRL

 • Autoritatea contractantă : Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

 • Tip proiect : Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” - Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” - Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”

 • Nr. Proiect : PO19005 / SMIS : 50242

 • Durata: 2014 - 2015 (20 luni)

 • Proiect cofinanțat prin: Fondul European de Dezvoltare Regională

 • Valoarea totală a proiectului: 5.280.341,56 lei


Responsive header

Obiective


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea unui proiect de cercetare –dezvoltare - inovare în cadrul Polului de Competitivitate CREVIS, prin realizarea unei platforme inovative de realitate augmentată pentru inspecții, mentenanță și service în teren la infrastructuri critice, într-o perioadă de 20 de luni. Proiectul de față are ca scop extinderea procesului de pregătire a instruirii și exploatării, precum și de antrenare/evaluare a personalului pentru operații de inspecție, mentenanță și service la instalațiile speciale. Ținând cont de condițiile de operare a instalațiilor din infrastructuri critice, se urmărește creșterea performanței și vitezei de intervenție în situații de urgență prin aducerea unui aport de informație descriptivă și grafică peste observațiile directe din teren ale personalului de intervenție.


Responsive header

Activități


 1. Activități de sprijinire pentru întreprinderi nou-create inovatoare - dezvoltare experimentală și inovare:
  • Stabilire specificații tehnice pentru platforma de realitate augmentată;
  • Realizare prototip platformă de realitate augmentată;
  • Achiziția de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile și alte produse similare, necesare desfășurării activităților de DE;
  • Experimentare prototip platformă de realitate augmentată.
 2. Activități de protejare a dreptului de proprietate industrial;
 3. Activități de introducere în producție a rezultatelor cercetării;
 4. Activități de achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și servicii de sprijinire a inovării:
  • Achiziția de servicii de consultanță managerială;
  • Achiziția de servicii de asistență tehnologică;
  • Achiziția de servicii de transfer de tehnologie;
  • Achiziție servicii de consultanță în materie de achiziția, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrial;
 5. Managementul proiectului;
 6. Activități de informare și publicitate:
  • Activități de informare privind începerea proiectului;
  • Activități de informare privind finalizarea proiectului;
  • Editarea / afișarea de broșuri, pliante, autocolante.
 7. Audit financiar;
 8. Activități de realizare a studiilor de fezabilitate tehnică.