Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 • English
 • Română

Centrul de cercetare-dezvoltare pentru realitatea virtuală aplicată infrastructurilor critice

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Responsive header

Prezentare


 • Acronim : Investiții

 • Solicitant : S.C. INSOFT Development&Consulting S.R.L.

 • Autoritatea contractantă : Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

 • Tip proiect : Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” - Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” - Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”

 • Nr. Proiect: ID 12P019001 / Cod SMIS – 50432

 • Durata: 2014 - 2015 (20 luni)

 • Valoarea totală a proiectului: 34.363.785,87lei


Responsive header

Obiective


Obiectivul general al proiectului de investiții asociat polului CREVIS este creșterea productivității economice în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare, care urmează să folosească tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea securității obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a trainingului (instruirii) personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

Obiectivul general se va atinge prin derularea următoarelor activități:

 • Dezvoltarea de activităţi inovative într-un domeniu specific IT&C, cel de realizare a unei infrastructuri suport în spaţii şi tehnică pentru cercetare şi producţie destinate activităţilor de implementare şi operare susţinută a proiectelor derulate în cadrul Polului de Competitivitate CREVIS;

 • Achiziția terenurilor necesare si a ansamblului de construcții aferente Centrului funcţional al Polului care va cuprinde spaţii de cercetare-dezvoltare pentru proiectele derulate, spaţii de producţie, spaţii destinate trainingului personalului şi spaţii de conferinţe destinate pregătirii personalului şi diseminării activităţilor de cercetare ale polului;

 • Formarea bazei materiale tehnice suport pentru implementarea tehnicilor de instruire/training securitate şi monitorizare într-un sistem de realitate virtuală în imersie completată cu elemente de realitate augmentată astfel încât să ofere un mediu benefic pentru obţinerea unui continuum de cercetare şi operare menit instruirii/antrenării personalului şi monitorizării infrastructurilor critice;

 • Dotarea Centrului funcţional al Polului cu echipamentul central de realitate virtuală cu imersie pentru aplicaţii de training în infrastructuri critice, fără a implica riscuri de securitate pentru structuri şi oameni şi a echipamentelor de tehnică informatică dedicate realităţii virtuale şi de uz general

 • Desfășurarea unor activități de configurare internă a unui ERP (program de planificare a resurselor unei întreprinderi) open source, destinat planificării din punct de vedere al resurselor aferente proiectului de investiții și de transfer de know-how către solicitant pentru utilizarea adecvată a cubului si a software-ului necesare pentru crearea de conținut 3D.


Responsive header

Activități


Pe durata celor 20 luni de implementare a proiectului, activitățile planificate a fi realizate sunt:

 

 • Activități de management de proiect

 • Activități de informare și publicitate proiect

 • Activități de investiții în active corporale

  • Activități de terenuri strict necesare pentru realizarea proiectului de investiții

  • Activități de construcție de clădiri și anexe aferente, care vor fi utilizate de Polul CREVIS, pentru activități de realizare servicii, produse, tehnologii

  • Activități de achiziție de echipamente, utilaje, instalații, sisteme IT, aparate, scule, dispozitive și conectarea la rețele broadband (internet)

  • Achiziţia de mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie

 • Activități de investiții în active necorporale

  • Activităţi de achiziţia de active necorporale pentru organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii

  • Activități de achiziţie de tehnologii (know-how), patente/ brevete, licenţe sau cunoştinţe tehnice nebrevetate

  • Activităţi de achiziţia de programe (software) şi programe informatice

 • Activități de realizare a auditului financiar