Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 • English
 • Română

Managementul integrat al polului CREVIS

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Responsive header

Prezentare


 • Acronim : SOFT 1

 • Solicitant : S.C. INSOFT Development&Consulting S.R.L.

 • Autoritatea contractantă : Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

 • Tip proiect : Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient - Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” - Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”

 • Nr. Proiect : ID 12P019006 / Cod SMIS – 50244

 • Durata: 2014 - 2015 (20 luni)

 • Valoarea totală a proiectului: 852.000 lei


Responsive header

Obiective


Obiectivul general al acestui proiect constă în realizarea managementului integrat al Polului de Competitivitate pe toată durata de implementare a acestuia: 20 de luni.

Obiectivul general va fi atins prin derularea următoarelor activități:

 • Asigurarea creşterii calităţii serviciilor privind activitatea administrativă a entităţii de reprezentare a polului;

 • Monitorizarea integrată și coerentă a implementării proiectelor din cadrul Polului;

 • Coordonarea şi raportarea eficientă a activităţilor de implementare a proiectelor în conformitate cu Strategia de dezvoltare a Polului;

 • Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor și a indicatorilor asumați în toate proiectele din cadrul Polului

 • Asigurarea atingerii rezultatelor asumate prin celelalte proiecte din cadrul Polului.

 


Responsive header

Activități


Pe durata celor 20 luni de implementare a proiectului, activitățile planificate a fi realizate sunt:

 

 • Activități de coordonare și monitorizare

 • Activități de raportare privind implementarea proiectului

 • Activități de consultanță în managementul integrat al Polului

 • Activități legate de implementare a proiectelor

 • Activități de pregătire a proiectelor și asistență de specialitate

 • Activități de Audit

 • Activități de informare şi publicitate