Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 • English
 • Română

Proiect integrat de informare, publicitate si diseminare a Polului CREVIS

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Responsive header

Prezentare


 • Acronim : SOFT2

 • Solicitant : S S.C. 360 REVOLUTION S.R.L.

 • Autoritatea contractantă : Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

 • Tip proiect : Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” - Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” - Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”

 • Nr. Proiect : ID 12P019007 / SMIS 50246

 • Durata: 2014 - 2015 (20 luni)

 • Proiect cofinanțat prin: Fondul European de Dezvoltare Regională

 • Valoarea totală a proiectului: 849.837,65 lei

 


Responsive header

Obiective


Obiectivul general al proiectului este asigurarea vizibilității Centrului de cercetare-dezvoltare, promovarea şi diseminarea rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor din cadrul polului de competitivitate – CREVIS, prin realizarea de materiale promoționale, a unui website, apariția în mass-media, participarea la târguri, conferințe și simpozioane, implicit construirea unui brand al Polului.

Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu obiectivul principal al Axei Prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenție 3 ”Dezvoltarea durabilă a antreprenorialului”, Operațiunea 1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” prin faptul că îi va permite solicitantului să asigure o vizibilitate şi o promovare adecvată a obiectivelor, şi rezultatelor obţinute, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, dar să și pătrundă pe piaţa de profil atât în țară, cât și în țările din Europa. Aceasta va duce la ocuparea și consolidarea unei poziții importante pe piața de specialitate.


Responsive header

Activități


Pe durata celor 20 luni de implementare a proiectului, activitățile planificate a fi realizate sunt:

 

 • Activități de consultanță în domeniul studiilor de piață, planurilor de marketing, promovarea vânzărilor, promovarea parteneriatelor și creșterea bazei de clienți;

 • Activități privind organizarea standurilor, producerea și diseminarea de materiale promoționale, contacte de afaceri cu prilejul participării la târguri;

 • Participarea la reuniuni, târguri, conferințe, simpozioane în țară și în Europa;

 • Activități ce contribuie la optimizarea implementării proiectelor și respectiv a strategiilor de dezvoltare la nivelul polilor de competitivitate cum ar fi: comunicare, construire de imagine (branding) la nivel național și european, mediatizarea proiectelor și rezultatelor, întărirea cooperării cu parteneri interni și europeni;

 • Activități de marketing a rezultatelor proiectelor implementate de polii de competitivitate.