Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • English
  • Română

Proiecte

Centrul de cercetare-dezvoltare pentru realitatea virtuală aplicată infrastructurilor critice

Citeşte mai departe

Realizarea unei platforme inovative bazată pe aplicaţii de realitate virtuală pentru siguranţa şi protecţia personalului din infrastructurile critice-CREVIS

Citeşte mai departe

Realizarea unei platforme inovative de monitorizare pentru obiective izolate din infrastructurile critice din România

Citeşte mai departe

Platformă de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice

Citeşte mai departe

Platforma inovativă de realitate augumentată pentru inspecții, mentenanță și service în teren la infrastructuri critice

Citeşte mai departe

Managementul integrat al polului CREVIS

Citeşte mai departe

Proiect integrat de informare, publicitate si diseminare a Polului CREVIS

Citeşte mai departe