Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 • English
 • Română

Sunsmart Integrare IT

SC Sunsmart Integrare IT SRL este o societate inovatoare nou creată, înființată în 2012, dar care beneficiază de aportul de experiență al unui personal dinamic și creativ, cu experiență în cercetare. Firma are capabilități pentru a dezvolta și implementa componente tehnologice hardware și software, de ultimă oră, pentru infrastructuri critice ICT, precum:

 1. Soluții de management al identității și al politicilor de acces la resurse;
 2. Soluții de management al documentelor și înregistrărilor de date;
 3. Soluții de protecție a integrității și de asigurare a disponibilității datelor;
 4. Soluții de optimizare a accesului la serviciile de aplicație web și/sau client/server;
 5. Soluții pentru infrastructuri de sisteme IT și rețele convergente de întreprindere;
 6. Infrastructuri consolidate și virtualizate pentru furnizorii de servicii externalizate de tip "cloud";
 7. Infrastructuri de management de platformă și de gestiune a riscului general de securitate IT.

Activitățile curente ale firmei sunt orientate pe specificul asistenței în cazul proceselor critice, astfel tipologia serviciilor specifice pe care firma le oferă, pe baza expertizei și a experienței profesionale cumulate în domeniu a echipei de specialiști, este următoarea:

 1. Proiectarea de soluții tehnologice ICT robuste;
 2. Punerea în opera la nivel de "soluție la cheie" pentru sisteme și infrastructuri critice;
 3. Modernizarea și migrarea de platforme tehnice;
 4. Asigurarea suportului tehnic, pe întreg ciclul de viață;
 5. Optimizare, la nivel de platformă, respectiv:
  • pentru disponibilitate operațională;
  • pentru performanță;
  • pentru securitate.

Una dintre preocupările constante în cadrul firmei, încă de la înființare a fost să dezvolte tehnologii de virtualizare pentru clienții din mediul privat, cu parteneri de tehnologie importanți, între care amintim: IBM, NetApp, Oracle, Microsoft ,Cisc, VMwar, Brocade, SafeNet, Certes Networks (USA).

De asemenea, în scopul creșterii nivelului științific al echipei de CDI, SC Sunsmart Integrare IT SRL a angajat și continuă să angajeze personal cu experiență de cercetare, între care amintim cercetători care au mai condus proiecte din cadrul Planului Național de Cercetare PNII 2007-2013, ca director de proiect sau responsabil științific.