Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • English
  • Română

Universitatea POLITEHNICĂ din București

Universitatea POLITEHNICĂ din București (UPB) este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Universitatea POLITEHNICĂ din București are 15 facultăți și 57 de departamente. UPB a fost clasificată în 2011 în categoria celor 12 universități de cercetare avansată și educație din țară. A fost clasificată ca universitate de clasa A și are dreptul de a conduce activități de cercetare dezvoltare și de doctorat. Este conducătoare sau parteneră în sute de proiecte de CD din țară și străinătate. În Universitate ființează peste 30 de centre de cercetare. În anul 2011 UPB a fost clasificată a 436-a în topul primelor 500 universități din lume.

Partener în cadrul proiectului, UPB are un rol important în desfășurarea următoarelor etape:

- dezvoltarea ideii proiectului – Partenerul Universitatea Politehnică din București, ca unitate de învățământ și cercetare, are un rol covârșitor în formularea și dezvoltarea ideii de proiect și a obiectivelor acestuia;

- implementarea activităților de cercetare – având o bogată experiență teoretică și practică în domeniul ingineriei, echipa de cercetare a Universității Politehnică din București va contura direcțiile generale ale cercetării și va participa activ la dezvoltarea acestora în ansamblul aplicării tehnicilor de realitate augmentată și virtuală pentru servicii de inspecții, mentenanță și service în teren a infrastructurilor critice;

 - asigurarea sustenabilității – echipa de implementare a Universității Politehnică din București, prin înalta sa calificare, va asigura sustenabilitatea proiectului din punct de vedere al dezvoltării soluțiilor tehnice.

De asemenea, Partenerul UPB se va implica în etapa de dezvoltare experimentală participând la realizarea de activități precum documentarea și definirea direcțiilor de cercetare, definirea obiectivelor de mentenanță și alte servicii conexe pentru infrastructurile critice, protecția proprietății intelectuale rezultate din proiect, proiectarea, dezvoltarea și testarea prototipului, demonstrarea funcționalității acestuia și diseminarea rezultatelor prin publicarea de lucrări.