Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • English
  • Română

WING COMPUTER GROUP

S.C. Wing Computer Group S.R.L. este o firmă inovativă cu capital privat integral românesc, înființată în anul 2003. Societatea desfășoară, în principal, activități de cercetare - dezvoltare și consultanță de specialitate în domeniu, comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului, consultanță în management și afaceri.

S.C. Wing Computer Group S.R.L. desfășoară activități în domeniile: consultanță în management, afaceri și cercetare; asistență tehnologică; activități de cercetare-dezvoltare în IT&C și biotehnologii și alte științe naturale și inginerie; realizare produse software; web-hosting; activități de comerț, asamblare și service pentru echipamente IT hardware – software și echipamente măsurare; realizare și mentenanță rețele.

Wing Computer Group activează de 10 ani în zona cercetării-dezvoltării-inovării, în domenii precum bioingineria, tehnologia informațiilor, inginerie.

Proiectele implementate de societate au aplicabilitate în domenii diverse: dezvoltări de software pentru prelucrare biosemnale preluate de la subiecți în mișcare, dezvoltări de tehnologii de localizare duală și social-networking.

În ultimul timp, societatea are o puternică activitate de consultanță pentru proiecte finanțate din fonduri europene, de cercetare-dezvoltare-inovare. În planul de cercetare – dezvoltare, S.C. Wing Computer Group S.R.L. a angrenat un colectiv cu experiență în domeniu și profesii în cercetare, în această activitate fiind implicați profesori, doctori ingineri, doctori în medicina, doctoranzi ingineri sau fizicieni, masteranzi și ingineri, personal specializat.

În prezent, societatea este implicată într-un Pol de Competitivitate. Finanțarea se face prin POS CCE Axa prioritara 1 ,,Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, operațiunea 1.3.1. ,,Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional”. Partenerii cu care SC Wing Computer Group SRL implementează acest Pol de competitivitate sunt: UNIVERSITATEA POLITENHICA BUCUREȘTI, SC INSOFT DEVELOPMNET&CONSULTING SRL, SC AVITECH CO SRL, SC ASESOFT TECHNOLOGIES SRL, UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIEȘTI.

Anul 2014 are ca punct de pornire creșterea și dezvoltarea domeniilor fundamentale de cercetare în cadrul Strategiei de dezvoltare a firmei pe termen mediu și lung, prin includerea științelor socio-economice în portofoliul de competențe științifice ale firmei.

Societatea este implicată în 8 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, cu finanțare din Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare PNCDI II 2013-2014, Parteneriate și Inovare.

Strategia societății, pe termen mediu și lung, prevede dezvoltarea de noi tehnologii inovative competitive, a competențelor personalului, a know-how-ului în domeniile prioritare strategice ale României și ale Uniunii Europene, din punct de vedere al cercetării, prin implicarea în noi proiecte și parteneriate strategice de cercetare-dezvoltare-inovare.